Algemene Voorwaarden webshop Onder de Poort

 

Ondernemingsgegevens


Onder de Poort

Dorpsstraat 28

3790 Moelingen

België

E-mail: info@onderdepoort.be

Ondernemingsnr: 0542624235

BTW-nr: BE0542624235


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Onder de Poort, een eenmanszaak met als vestigingsadres Dorpsstraat 28, 3790 te Moelingen, België, BTW BE 0542624235, hierna te noemen "Onder de Poort", biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Onder de Poort moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Onder de Poort aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Onder de Poort niet. Onder de Poort is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Onder de Poort is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Onder de Poort. Onder de Poort kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De producten in de webshop kunnen in het winkelmandje geplaatst worden. Indien bezorgkosten staan vermeld, kan het product geleverd worden. De Klant mag ook altijd kiezen om een product gratis op te komen halen bij Onder de Poort. Dit kan aangegeven worden bij het afrekenen. Zwaardere producten kunnen op afspraak bezorgd worden. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de plaats van bestemming en moeten altijd met Onder de Poort besproken worden. Dit staat vermeld bij de betreffende producten.

Een product is pas gereserveerd voor de Klant zodra de Klant de producten heeft afgerekend.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: iDeal, Paypal en Bancontact.

 

Onder de Poort is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Bestelde producten worden vast op donderdag verzonden. Levering is doorgaans binnen één werkdag. Indien de Klant eerdere verzending wenst, kan dat altijd aangegeven worden in een persoonlijk bericht aan Onder de Poort. Onder de Poort bekijkt dan in hoeverre dit mogelijk is. Leveringskosten worden altijd aangegeven, behalve bij zwaardere producten. Daarbij wordt per keer bekeken hoeveel de eventuele bezorgkosten bedragen.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Andere landen zijn enkel mogelijk in overleg.

 

De levering gebeurt door PostNL en BPost. Kosten voor brievenbuspakketten bedragen € 4,50, kosten voor pakketten tot 10 kg bedragen € 7,25 en kosten voor pakketten tot 30 kg bedragen € 13,00. Overige bezorgkosten gaan in overleg met de Klant. Verzendkosten worden telkens per product vermeld.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Onder de Poort. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra de Klant (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Onder de Poort was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Onder de Poort.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Onder de Poort te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Onder de Poort.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant het product ontvangt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Onder de Poort via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Onder de Poort heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Onder de Poort. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Onder de Poort zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Onder de Poort alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Onder de Poort goederen heeft teruggekregen.

 

Onder de Poort betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Onder de Poort. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).